Belastingplan

Menno Snel, de staatssecretaris van Financiën, overhandigde op dinsdag 18 september 2018 het Belastingplan 2019 aan de Tweede Kamer. Voor Nederland staan een aantal grote veranderingen op stapel. Hieronder vindt u enkele belangrijke wijzigingen in vogelvlucht.

 • Door de geleidelijke invoering van een tweeschijvenstelsel met een basistarief en een toptarief nemen de besteedbare inkomens toe van alle personen met een inkomen vanaf € 20.000 per jaar.
 • Door een verhoging van de arbeidskorting gaat werken voor mensen met een inkomen tussen de € 20.000 en € 60.000 per jaar meer lonen.
 • Door een verhoging van de algemene heffingskorting neemt het besteedbaar inkomen toe van mensen met een inkomen tot € 50.000 per jaar.
 • Het kabinet betaalt de verlaging van de lasten op arbeid gedeeltelijk door economisch minder verstorende belastingen te verhogen. Boodschappen worden iets duurder door een verhoging van het lage btw-tarief van 6% naar 9%.
 • Het kabinet verlaagt voor de hogere inkomens het tarief van een aantal aftrekposten, zoals de hypotheekrenteaftrek en de ondernemersaftrek.
 • Wat vervuilender is voor het milieu wordt zwaarder belast: de belasting op aardgas gaat omhoog, die op elektriciteit omlaag.
 • Verhuurders die huurwoningen energiezuinig verbouwen zullen vanaf volgend jaar in aanmerking komen voor een heffingsvermindering.
 • Om Nederland aantrekkelijk te maken als vestigingsplaats voor bedrijven komt het kabinet met een pakket aan maatregelen. De vennootschapsbelasting wordt verlaagd, de dividendbelasting wordt afgeschaft en er wordt een bronbelasting ingevoerd op dividenden naar laagbelastende jurisdicties en in misbruiksituaties. Zo wordt voorkomen dat Nederland wordt gebruikt voor doorstroomactiviteiten naar belastingparadijzen. Voor het mkb wordt per 2020 structureel € 100 miljoen beschikbaar gesteld.
 • Constructies die worden opgezet om doelbewust geen belasting te betalen - door geld uit te keren aan aandeelhouders of te schenken aan familieleden - worden aangepakt.
 • Het kabinet verlaagt de verhuurderheffing met structureel € 100 miljoen.
 • Het tarief in de vennootschapsbelasting wordt voor winsten tot € 200.000 in stappen verlaagd van 20% naar 16% in 2021. Voor winsten boven € 200.000 wordt het tarief in de vennootschapsbelasting verlaagd, maar wel minder groot dan in het Regeerakkoord is beoogd: het tarief wordt in 2021 22,25% in plaats van 21%. Het tarief in box 2 wordt verhoogd, maar 1,6% minder dan voorgesteld in het regeerakkoord: namelijk naar 26,25% in 2020 en 26,9% in 2021.