Belastingwetgeving
belangrijke wijzigingen toegelicht

Toegelicht

Het kabinet heeft de ambitie om per 2019 wijzigingen in de belastingwetgeving door te voeren. Hieronder vindt u een selectie uit de voorstellen.

Verhoging lage btw-tarief

Het kabinet verhoogt het lage btw-tarief van 6% naar 9%. Voorbeelden van producten die onder het 6%-tarief vallen zijn bijvoorbeeld voedingsmiddelen, boeken en medicijnen. Voorbeelden van diensten die onder het lage btw-tarief vallen zijn reparaties aan fietsen, schoeisel en kleding, diensten van kappers en werkzaamheden aan woningen, zoals het isoleren, schilderen, stukadoren en behangen van woningen die ouder zijn dan twee jaar.

Verliesrekening vpb drie jaar korter

Bedrijven kunnen vanaf 2019 verliezen maximaal zes jaar vooruit verrekenen met de winst. Nu is de verliesverrekening vpb (carry forward) negen jaar. Lijdt uw bedrijf verlies in 2018? Dan mag u dat nog verrekenen tot 2027. Lijdt uw bedrijf verlies in 2019? Dan mag u dat dus slechts verrekenen tot 2025. Verlies in 2020 mag u verrekenen tot 2026 en zo verder.

Tarief box 2 omhoog

Het tarief in box 2 op winst uit aandelen gaat van 25% naar 26,25% in 2020 en naar 26,9% in 2021. Dit geldt voor belastingplichtigen met inkomsten uit aanmerkelijk belang: mensen die minimaal 5% procent van een vennootschap bezitten.

Afschaffing dividendbelasting

Het kabinet wil de dividendbelasting afschaffen. Dividendbelasting is een belasting die geheven wordt op de winstuitkering van een onderneming aan haar aandeelhouders (dividend). Nederlandse aandeelhouders kunnen deze belasting verrekenen met de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Een gedeelte van de aandeelhouders in het buitenland kan dit niet. Zij zullen daarom eerder een voorkeur hebben voor een onderneming in een land zonder dividendbelasting, zoals het Verenigd Koninkrijk. Door het afschaffen van de dividendbelasting wil het kabinet de hoofdkantoren in Nederland behouden en nieuwe aantrekken.

Vergoeding voor gedupeerde ondernemers Bbz

Er komt een compensatieregeling voor ondernemers die in de periode 2014-2016 gedupeerd zijn omdat zij een besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz) als gift bij hun inkomen moesten tellen. Hierdoor kregen zij te maken met terugvorderingen van toeslagen.

10%-regeling

De 10%-regeling voor gescheiden partners komt weer terug. De regeling geldt als uw ex-partner na vertrek meer is gaan verdienen. De Belastingdienst berekent het recht op toeslag aan de hand van uw beide jaarinkomens over een heel jaar, ook als uw partner halverwege het jaar vertrekt. Stijgt het inkomen van uw ex-partner na de vertrekdatum? Dan kan uw toeslag dus lager uitvallen. Op basis van de 10%-regeling kan deze inkomensstijging buiten beschouwing worden gelaten.

Verlaging vpb

Het kabinet verlaagt het tarief van de vennootschapsbelasting (vpb). Dit gebeurt in drie jaarlijkse stappen. In 2019 wordt de eerste schijf 19% en de tweede schijf 24,3%. Vanaf 2020 dalen deze tarieven naar 17,5% en 23,9% en in 2021 naar 16% en 22,25%. Het kabinet hoop zo het ondernemen te stimuleren.

Modernisering KOR

De kleineondernemersregeling (KOR) wordt gemoderniseerd. Ondernemers met maximaal € 20.000 omzet in Nederland kunnen vanaf 1 januari 2020 kiezen voor een vrijstelling van de omzetbelasting. Zij mogen geen btw in rekening brengen aan hun afnemers, hoeven geen btw-aangifte meer te doen en worden vrijgesteld van de bijbehorende administratieve verplichtingen. Daar staat tegenover dat ze de btw die andere ondernemers aan hen in rekening brengen, niet kunnen aftrekken. Deze regeling geldt alleen voor goederenleveringen en -diensten in Nederland.

30%-regeling verkort

Heeft u buitenlandse werknemers in dienst en maakt u gebruik van de zogenoemde 30%-regeling? De looptijd van de 30%-regeling wordt verkort van acht naar vijf jaar. De verkorting gaat gelden voor zowel nieuwe als bestaande gevallen. De voorwaarden van de regeling veranderen verder niet. De 30%-regeling is een fiscale regeling voor buitenlandse werknemers met een specifieke deskundigheid die niet of nauwelijks is te vinden op de Nederlandse arbeidsmarkt.

Afschaffing teruggave bpm voor taxi’s

Taxibedrijven krijgen geen bpm-teruggave meer bij de aanschaf van nieuwe auto's. Dit geldt voor straattaxi’s, contractvervoer en doelgroepenvervoer van bijvoorbeeld gehandicapten of leerlingen. Hierdoor wordt de taxibranche gestimuleerd om minder vervuilende taxi’s en taxibusjes te kopen. Voor auto’s die minder CO2 uitstoten, is de bpm lager. Voor nul-emissie-auto’s – auto’s die geen CO2 uitstoten – geldt een vrijstelling van bpm.

Fiets van de zaak

Voor wie met de (elektrische) fiets naar het werk wil, wordt het een stuk aantrekkelijker gemaakt een fiets van de zaak te gebruiken door een versimpeling van de fiscale fietsregeling. Bij een jaarinkomen van €35.000 en een elektrische fiets van €2.000 kost dit een werknemer vanaf 2020 minder dan €5 per maand.