Highlights


MILJOENENNOTA 2019

Het gaat goed met Nederland. Dat lezen we in de Miljoenennota die Wopke Hoekstra, de minister van Financiën, op de derde dinsdag van september aan de Tweede Kamer aanbood.

Wat is de economische groei?

De Nederlandse economie groeit in 2019 met 2,6%. Het kabinet neemt maatregelen om de koopkracht te versterken, met name voor lage en middeninkomens. De koopkracht groeit in 2019, zowel dankzij de aantrekkende lonen als door de lagere lasten op arbeid. Ondanks de hogere inflatie stijgt de koopkracht volgend jaar naar verwachting met 1,5%.

Hoe zit het met het begrotingsoverschot en de overheidsschuld?
Het begrotingsoverschot loopt op naar 1% van het bruto binnenlands product (bbp).De overheidsschuld daalt volgend jaar met € 6 miljard en komt uit op 49,6% van het bbp. De werkloosheid daalt tot 3,5% in 2019 en komt daarmee op het laagste niveau sinds 2001..

Wat zijn de plannen van het kabinet?
Het hoge vennootschapsbelastingtarief wordt de komende jaren iets minder verlaagd dan in het regeerakkoord is afgesproken: van 25% naar 22,25%, in plaats van 21%. Het mkb wordt daarbij ontzien, doordat het lage vpb-tarief zal dalen zoals in het regeerakkoord is afgesproken.
Het kabinet verlicht de lasten op arbeid bij het mkb met structureel € 100 miljoen en verlaagt de verhuurderheffing voor woningcorporaties met structureel € 100 miljoen. Het kabinet gaat ook reserves opbouwen voor slechtere tijde
n.

Waar gaat het kabinet geld aan uitgeven?
Het kabinet wil minimaal € 1 miljard investeren in het toekomstfonds Groningen. De kosten voor het terugschroeven van de gaswinningen zijn € 300 miljoen in 2019 en lopen op tot structureel € 1,5 miljard in 2023. Ter voorbereiding op de Brexit wordt ruim € 90 miljoen uitgetrokken voor onder meer extra capaciteit bij de douane en de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA). De zorg blijft in 2019 de grootste uitgavenpost van het Rijk.